Tag Archives: การบริหารจัดการ

คาสิโนจัดว่าเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคงหรือไม่

ธุรกิจกับความมั่นคงเป็นสิ่งที่ต้องมาคู่กัน ธุรกิจไหนมีความมั่นคงมาก ยิ่งหมายถึงประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการที่สูง แต่ความมั่นคงของธุรกิจไม่อาจวัดได้ด้วยตัวเงินเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ฉะนั้นธุรกิจที่มีรายได้เยอะ เช่น ธุรกิจคาสิโน จึงไม่จัดว่าเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคงสูงโดยทันที ต้องมาดูกันที่สิ่งอื่นๆด้วยว่า แสดงถึงการมีความมั่นคงที่แท้จริงหรือไม่ เพราะรายได้ที่มากอาจเป็นเพียงบางช่วงเวลา หรือไม่ก็ในระยะสั้นๆเท่านั้น สำหรับในสิ่งต่างๆที่ประกอบกับรายได้แล้วสื่อถึงความมั่นคงได้ก็เช่น ระยะเวลาความสม่ำเสมอของตัวเลขรายได้ Continue Reading →